Hledáme do svého týmu učitele těchto jazyků: angličtina (obchodní/technická), němčina, francouzštin a čeština pro cizince. Prosíme zájemce, aby zasílaly své životopisy na coordinator@panoramaila.cz.

Uč se, rozvíjej a vynikni.

Ať se chcete naučit novým dovednostem, nebo rozvinout dovednosti již nabyté, pomůžeme vám vyniknout v tom, co děláte nebo potřebujete udělat. Business je o schopnosti vnímat a vše potřebné  musí být druhou stranou vnímáno k dobré informovanosti a kompetenci.

Naše školení:

 • Žádná standardní školení – každý kurz je přizpůsoben vašim potřebám.
 • Moderní a interaktivní přístup – žádné nudné hodiny!
 • Řekneme vám co dělat a jak to dělat.
 • Velmi nízké ceny!
 • U vás (kdekoliv v ČR) nebo v prostorách Panorama I.L.A. (Olomouc/Brno).
 • V češtině nebo angličtině.
 • Skupinové kurzy (maximálně 10 – nejoblíbenější) / individuální kurzy
V případě zájmu nás kontaktujte na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sdělte nám, co potřebujete, a my vám odpovíme.

Nejoblíbenější:

 • Obchodní komunikace

Jedná se o workshop/lekci vhodnou pro skupinu 10-14 studentů a zaměřenou na teorii a odstraňování komunikačních problémů v reálném čase. Úroveň interaktivity závisí na zapojení studentů. Studenti jsou podporováni v tom, aby se ptali a přispěli do diskuse svými vlastními zkušenostmi a tématy. Výuka neprobíhá stylem PowerPoint prezentace, ale používají se pouze fixy a tabule v kombinaci s pracovními listy. Kurz je navržen jako 12 devadesáti minutových lekcí na skupinu.

Cíle:

 1. Umožnit studentům používat angličtinu v dennodenním obchodním prostředí a při pracovních činnostech
 2. Zaměřit se na jazykové otázky, které způsobují problémy a špatnou komunikaci
 3. Nahlížet na jazykové a komunikační požadavky z pohledu rodilého mluvčího
 4. Osvojit si techniky, tipy a triky, které mohou pomoci při provádění jazykově citlivých činností, jako jsou prezentace, telekonference a schůze, tak, aby byly méně stresující a zvladatelnější
 5. Napravit společensky nevhodné lingvistické chyby schopné způsobit škodu

Témata:

 • Úvod (porozumění obchodní komunikaci a jejím požadavkům)
 • Určité předpoklady, které je vhodné mít na paměti (objasnění určitých mylných domněnek, základy gramatiky)
 • Komunikační témata (zvládání emailové a telefonické komunikace pro interní a externí příjemce)
 • Formální a neformální komunikace
 • Klíčové fráze na úvod
 • Začátek a konec
 • Sdělování zpráv
 • Informace, akce a pomoc
 • Sjednávání schůzek
 • Pozvání, směrování, instrukce
 • Vyjednávání podmínek
 • Kontrola porozumění
 • Komunikace zákazníka s dodavatelem
 • Požadavky a objednávky
 • Diskutování a sjednávání podmínek
 • Poptávání toho, co nebylo splněno
 • Stížnosti
 • Omluvy
 • Rady a návrhy
 • Přímost a stručnost
 • Nepřímost a zdvořilost
 • Telekonference: Tipy a triky jak udržet kontrolu, řídit rychlost a vést konverzaci
 • Prezentace a mluvený projev (případné použití videa): Zahájení a ukončení, plynulá struktura, síla hlasu a  vizuální pomůcky, skutečnosti a čísla, řeč těla, dopadové techniky a jiné tipy a triky, včetně hodin pro otázky a odpovědi
 • Stylistika psaného projevu (psaní v kontextu)

Jedná se o workshop/lekci vhodnou pro skupinu 10-14 studentů. Lekce se zaměřuje na odstraňování chyb v reálném čase, nikoliv na teorii. Úroveň interaktivity závisí na zapojení studentů. Studenti jsou podporováni v tom, aby se ptali a přispěli do diskuse svými vlastními zkušenostmi a tématy. Výuka neprobíhá stylem PowerPoint prezentace, ale používají se pouze fixy a tabule v kombinaci s pracovními listy. Kurz je navržen jako 5 devadesáti minutových lekcí na skupinu.

Cíle:

 • Zkoumání lingvistických důvodů neporozumění, nesprávné komunikace a komunikačního selhání ve firemním / neformálním / osobním prostředí.
 • Připomenutí určitých podstatných gramatických konceptů a nástrojů způsobujících komunikační problémy a jejich náprava (předložky a členy).
 • Stručné připomenutí požadavků efektivního a profesionálního psaní (váha slov, formát, kontext, tón, formální, neformální, neutrální atd.).
 • Struktura vět, gramatické jevy (praktický, nikoliv teoretický přístup), dopad a výsledky používání gramatických jevů, pochopení přímo a nepřímo vyjádřeného smyslu, odstranění příliš dlouhých a překombinovaných vět, používání hantýrek.
 • Etiketa obchodní komunikace (psaní a mluvení) – propojení všech již uvedených témat.
 • Podrobné seznámení s osobním seznamem slov a výrazů, které se považují za společensky nevhodné, které se používají nesprávně a které Češi / jiní cizinci špatně překládají. Důraz na potřebu porozumět kontextu společně s každým použitým slovem a frází tak, aby se pochopil význam a tón daného komunikačního prostředku (tento seznam byl osobně sestaven za dobu 8 let a je páteří tohoto kurzu).
 • Procvičování naučené látky na základě bodu 6 v praxi formou přehrávání ústních nebo písemných scénářů, ve kterých musí studenti tvořit věty tak, aby zvládli komunikaci v rámci své každodenní práce (většinou negativní a stresové situace).

Témata:

 • Úvod (o čem kurz je, metodologie, očekávání)
 • Určité předpoklady, které je nutné mít na paměti (objasnění určitých mylných domněnek, základy gramatiky)
 • Efektivní psaní před stylistickým psaním (struktura textu, organizace myšlenek, styl, zvyklosti, tón)
 • Profesionální psaný projev (vysvětlení na základě vět)
 • Denominalizace a její dopad
 • Redukce příliš dlouhých a překrášlených vět.
 • Používání rozvíjejících větných členů a jejich dopad z hlediska postavení ve větě
 • Používání nutné interpunkce
 • Specifická slovní zásoba a fráze: ucelený přehled slov a frází sestavený instruktorem za dobu 9 let výuky v České republice. Zahrnuje:
 1. Studium efektivnosti a váhy slov
 2. Nesprávný překlad
 3. Homografy
 4. Společensky nevhodná slova
 5. Stupňování skupin slov
 6. Pozdravy
 • Psaní a tvorba vět na zadané téma k procvičení již probrané látky (ústní a písemné hraní rolí a scénářů)

Jiné dovednosti:

 1. Vedení
  • Budování týmu
  • Strategické plánování
  • Odborné vedení
  • Delegování
  • Řešení sporů
  • Diplomacie
  • Poskytování zpětné vazby
  • Zvládání náročných konverzací
  • Rozhodování
  • Výkonnostní management
  • Talentový management
  • Krizový management
 2. Uplatnění vlivu
  • Prodej
  • Inspirace
  • Přesvědčování
  • Vyjednávání
  • Motivace
  • Spolupráce
 3. Osobní dovednosti:
  • Emoční inteligence
  • Sebeuvědomění
  • Zvládání emocí
  • Zvládání stresu
  • Tolerance změny a nejistoty
  • Přijetí kritiky
  • Sebevědomí
  • Přizpůsobivost
  • Asertivita
  • Vyváženost práce a osobního života
 4. Odborné dovednosti
  • Plánování
  • Organizace
  • Řízení času
  • Řízení schůzí
  • Znalost obchodních trendů
  • Obchodní etiketa
  • Psaní zpráv a návrhů 

Naši partneři

© 2016-2024 Panorama I. L. A., s. r. o. | Tvorba webových stránek carl.cz