POBOČKA OLOMOUC:

Přijmeme do svého týmu lektora/lektorku anglického jazyka pro prezenční nebo online výuku. 
Jedná se o externí spolupráci na živnostenský list nebo dohodu o provedení práce.
Počet lekcí dle vaší časové kapacity. 
Vhodné i pro studenty a absolventy VŠ. 
Minimální úroveň pokročilosti B2.
Nástup od září 2021.
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na spolupráci s Vámi.  
 
POBOČKA BRNO:
Přijmeme do svého týmu lektora/lektorku anglického jazyka pro prezenční nebo online výuku (minimální úroveň pokročilosti B2)
Přijmeme do svého týmu lektra/lektorku českého jazyka pro cizince pro prezenční nebo online výuku (v kombinaci s anglickým jazykem min. B2).
Jedná se o externí spolupráci na živnostenský list nebo dohodu o provedení práce.
Počet lekcí dle vaší časové kapacity. 
Vhodné i pro studenty a absolventy VŠ.
Nástup od září 2021.
V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat. Těšíme se na spolupráci s Vámi.  
 
We are also looking for Native Teachers of English for the Olomouc region.
We require experiences in teaching business and technical English.
Online teaching.
Start immediately.
If you are interested, please contact us. We look forward to working with you.

Uč se, rozvíjej a vynikni.

Ať se chcete naučit novým dovednostem, nebo rozvinout dovednosti již nabyté, pomůžeme vám vyniknout v tom, co děláte nebo potřebujete udělat. Business je o schopnosti vnímat a vše potřebné  musí být druhou stranou vnímáno k dobré informovanosti a kompetenci.

Naše školení:

 • Žádná standardní školení – každý kurz je přizpůsoben vašim potřebám.
 • Moderní a interaktivní přístup – žádné nudné hodiny!
 • Řekneme vám co dělat a jak to dělat.
 • Velmi nízké ceny!
 • U vás (kdekoliv v ČR) nebo v prostorách Panorama I.L.A. (Olomouc/Brno).
 • V češtině nebo angličtině.
 • Skupinové kurzy (maximálně 10 – nejoblíbenější) / individuální kurzy
V případě zájmu nás kontaktujte na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a sdělte nám, co potřebujete, a my vám odpovíme.

Nejoblíbenější:

 • Obchodní komunikace

Jedná se o workshop/lekci vhodnou pro skupinu 10-14 studentů a zaměřenou na teorii a odstraňování komunikačních problémů v reálném čase. Úroveň interaktivity závisí na zapojení studentů. Studenti jsou podporováni v tom, aby se ptali a přispěli do diskuse svými vlastními zkušenostmi a tématy. Výuka neprobíhá stylem PowerPoint prezentace, ale používají se pouze fixy a tabule v kombinaci s pracovními listy. Kurz je navržen jako 12 devadesáti minutových lekcí na skupinu.

Cíle:

 1. Umožnit studentům používat angličtinu v dennodenním obchodním prostředí a při pracovních činnostech
 2. Zaměřit se na jazykové otázky, které způsobují problémy a špatnou komunikaci
 3. Nahlížet na jazykové a komunikační požadavky z pohledu rodilého mluvčího
 4. Osvojit si techniky, tipy a triky, které mohou pomoci při provádění jazykově citlivých činností, jako jsou prezentace, telekonference a schůze, tak, aby byly méně stresující a zvladatelnější
 5. Napravit společensky nevhodné lingvistické chyby schopné způsobit škodu

Témata:

 • Úvod (porozumění obchodní komunikaci a jejím požadavkům)
 • Určité předpoklady, které je vhodné mít na paměti (objasnění určitých mylných domněnek, základy gramatiky)
 • Komunikační témata (zvládání emailové a telefonické komunikace pro interní a externí příjemce)
 • Formální a neformální komunikace
 • Klíčové fráze na úvod
 • Začátek a konec
 • Sdělování zpráv
 • Informace, akce a pomoc
 • Sjednávání schůzek
 • Pozvání, směrování, instrukce
 • Vyjednávání podmínek
 • Kontrola porozumění
 • Komunikace zákazníka s dodavatelem
 • Požadavky a objednávky
 • Diskutování a sjednávání podmínek
 • Poptávání toho, co nebylo splněno
 • Stížnosti
 • Omluvy
 • Rady a návrhy
 • Přímost a stručnost
 • Nepřímost a zdvořilost
 • Telekonference: Tipy a triky jak udržet kontrolu, řídit rychlost a vést konverzaci
 • Prezentace a mluvený projev (případné použití videa): Zahájení a ukončení, plynulá struktura, síla hlasu a  vizuální pomůcky, skutečnosti a čísla, řeč těla, dopadové techniky a jiné tipy a triky, včetně hodin pro otázky a odpovědi
 • Stylistika psaného projevu (psaní v kontextu)

Jedná se o workshop/lekci vhodnou pro skupinu 10-14 studentů. Lekce se zaměřuje na odstraňování chyb v reálném čase, nikoliv na teorii. Úroveň interaktivity závisí na zapojení studentů. Studenti jsou podporováni v tom, aby se ptali a přispěli do diskuse svými vlastními zkušenostmi a tématy. Výuka neprobíhá stylem PowerPoint prezentace, ale používají se pouze fixy a tabule v kombinaci s pracovními listy. Kurz je navržen jako 5 devadesáti minutových lekcí na skupinu.

Cíle:

 • Zkoumání lingvistických důvodů neporozumění, nesprávné komunikace a komunikačního selhání ve firemním / neformálním / osobním prostředí.
 • Připomenutí určitých podstatných gramatických konceptů a nástrojů způsobujících komunikační problémy a jejich náprava (předložky a členy).
 • Stručné připomenutí požadavků efektivního a profesionálního psaní (váha slov, formát, kontext, tón, formální, neformální, neutrální atd.).
 • Struktura vět, gramatické jevy (praktický, nikoliv teoretický přístup), dopad a výsledky používání gramatických jevů, pochopení přímo a nepřímo vyjádřeného smyslu, odstranění příliš dlouhých a překombinovaných vět, používání hantýrek.
 • Etiketa obchodní komunikace (psaní a mluvení) – propojení všech již uvedených témat.
 • Podrobné seznámení s osobním seznamem slov a výrazů, které se považují za společensky nevhodné, které se používají nesprávně a které Češi / jiní cizinci špatně překládají. Důraz na potřebu porozumět kontextu společně s každým použitým slovem a frází tak, aby se pochopil význam a tón daného komunikačního prostředku (tento seznam byl osobně sestaven za dobu 8 let a je páteří tohoto kurzu).
 • Procvičování naučené látky na základě bodu 6 v praxi formou přehrávání ústních nebo písemných scénářů, ve kterých musí studenti tvořit věty tak, aby zvládli komunikaci v rámci své každodenní práce (většinou negativní a stresové situace).

Témata:

 • Úvod (o čem kurz je, metodologie, očekávání)
 • Určité předpoklady, které je nutné mít na paměti (objasnění určitých mylných domněnek, základy gramatiky)
 • Efektivní psaní před stylistickým psaním (struktura textu, organizace myšlenek, styl, zvyklosti, tón)
 • Profesionální psaný projev (vysvětlení na základě vět)
 • Denominalizace a její dopad
 • Redukce příliš dlouhých a překrášlených vět.
 • Používání rozvíjejících větných členů a jejich dopad z hlediska postavení ve větě
 • Používání nutné interpunkce
 • Specifická slovní zásoba a fráze: ucelený přehled slov a frází sestavený instruktorem za dobu 9 let výuky v České republice. Zahrnuje:
 1. Studium efektivnosti a váhy slov
 2. Nesprávný překlad
 3. Homografy
 4. Společensky nevhodná slova
 5. Stupňování skupin slov
 6. Pozdravy
 • Psaní a tvorba vět na zadané téma k procvičení již probrané látky (ústní a písemné hraní rolí a scénářů)

Jiné dovednosti:

 1. Vedení
  • Budování týmu
  • Strategické plánování
  • Odborné vedení
  • Delegování
  • Řešení sporů
  • Diplomacie
  • Poskytování zpětné vazby
  • Zvládání náročných konverzací
  • Rozhodování
  • Výkonnostní management
  • Talentový management
  • Krizový management
 2. Uplatnění vlivu
  • Prodej
  • Inspirace
  • Přesvědčování
  • Vyjednávání
  • Motivace
  • Spolupráce
 3. Osobní dovednosti:
  • Emoční inteligence
  • Sebeuvědomění
  • Zvládání emocí
  • Zvládání stresu
  • Tolerance změny a nejistoty
  • Přijetí kritiky
  • Sebevědomí
  • Přizpůsobivost
  • Asertivita
  • Vyváženost práce a osobního života
 4. Odborné dovednosti
  • Plánování
  • Organizace
  • Řízení času
  • Řízení schůzí
  • Znalost obchodních trendů
  • Obchodní etiketa
  • Psaní zpráv a návrhů 

Naši partneři

© 2016-2023 Panorama I. L. A., s. r. o. | Tvorba webových stránek carl.cz